Mokslo metų pradžios šventė

Parašyta 2017 rugsėjo 06, Trečiadienis

2017 m. rugsėjo 1-osios rytą Vadžgirio pagrindinės mokyklos bendruomenės nariai skubėjo į šv. Mišias Vadžgirio Šv. Juozapo bažnyčioje, kurias aukojo kun. Saulius Pavalkis.

Iš bažnyčios visi skubėjo į mokyklą, kur vyko Mokslo metų pradžios šventė. Darniai buvo sugiedota „Tautiška giesmė“. Mokyklos direktorius Sigitas Vaitiekūnas pasveikino pirmokėlius ir visus mokyklos bendruomenės narius naujųjų mokslo metų pradžios proga. Nuoširdžius padėkos žodžius mokyklos vadovas tarė mokyklą paliekantiems pedagogams: pavaduotojai ir matematikos mokytojai Angelinai Jucikienei, istorijos ir geografijos mokytojai Adolfinai Mockevičienei, kūno kultūros mokytojai Vidai Babonienei, pradinių klasių mokytojai Virginijai Stoškienei, fizikos mokytojui Raimondui Jucikui.

Muzikos mokytojos Jonės Zaikauskienės vadovaujami mokiniai padainavo keletą nuotaikingų dainelių, padeklamavo eilėraščių.

Po koncerto visi mokiniai skubėjo į klases susitikti su auklėtojais.