Tolerancijos diena

Parašyta 2017 lapkričio 22, Trečiadienis

Lapkričio 16 dieną Vadžgirio pagrindinėje mokykloje paminėta Tarptautinė Tolerancijos diena, kurios dienos simbolis – rankos. Visų rankos yra skirtingos: mažo vaiko, suaugusio ar senyvo žmogaus, vyro ir moters, skirtingų rasių atstovų.
Mokytojai su mokiniais įvairių dalykų pamokose, klasės valandėlių metu aptarė žodžio „tolerancija“ prasmę ir reikšmę, nepakantumo, netolerancijos atvejus mokykloje, klasėje pavyzdžius, tolerancijos ribas ir tai, kad toleravimas negali virsti abejingumu. Vyresnieji - analizavo tolerancijos bei netolerancijos pavyzdžius iš istorijos (iš Lietuvos bei pasaulio), iš dabartinio gyvenimo, kasdienių gyvenimo situacijų, bei diskutavo aktualia ir pabėgėlių tema. Lietuvių kalbos pamokose mokiniai ieškojo tekstų ar istorijų apie pakantumą, toleranciją gamtoje ir žmonių gyvenime. Paanalizavo kokias žiaurias pasekmes gali sukelti netolerancija, priešiškumas kitam, kitokiam.

Mokiniai su mokytojais įsitraukė ne tik į pokalbius, diskusijas, bet ir į kūrybinę veiklą, parodydami, kad rankomis ne tik pasaulyje sukuriami, daromi geri darbai, bet ir mokykloje: gamino darbelius, iš spalvoto popieriaus rankas, ant jų užrašydami lietuviškas patarles ir priežodžius apie rankas, dalyvavo „Murkiančios terapijos“ piešinių parodoje. Mažiausieji - visiems priminė pagrindinius žodžius iš kurių sudėliojo žodį tolerancija.
Visi darbai ne tik papuoš mokyklą, bet ir primins apie pagarbą kitam ir kitokiam, supratimą ir norą, kad visuomenė keistųsi pozityviai kartu su mumis ir mūsų pačių pagalba.

Soc. pedagogė G. Zdanavičienė, primindama Konfucijaus žodžius visus kvietė nugalėti blogus įpročius šiandien, o ne rytoj.