Mokyklos reorganizavimas

Parašyta 2018 kovo 05, Pirmadienis

Š. m. vasario 22 d. vykusiame posėdyje Jurbarko rajono savivaldybės taryba nusprendė iki 2018 m. rugpjūčio 30 d reorganizuoti Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos ir patvirtino  reorganizavimo sąlygų aprašą (Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. T2-32 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jurbarko r. Vadžgirio pagrindinę mokyklą, prijungiant ją prie Jurbarko rajono Eržvilko gimnazijos, ir pritarimo reorganizavimo sąlygų aprašui).