Kelionės atveria akiračius

Parašyta 2018 kovo 07, Trečiadienis

2018 m. kovo 7 d. Vadžgirio pagrindinėje mokykloje vyko integruotos atviros lietuvių kalbos, gamtos ir žmogaus, biologijos pamokos 5-8 klasių mokiniams „Kelionės atveria akiračius“. Pamokas veda Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Milkintienė, Vadžgirio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, gamtos ir žmogaus bei biologijos vyr. mokytoja Lina Valinčiūtė.

Paskelbus pamokos tikslą ir aptarus uždavinius, pamoką pradėjo aštuntokai. Jie padeklamavo Bernardo Brazdžionio eilėraštį „Per pasaulį keliauja žmogus. Po to Tauragės Martyno Mažvydo mokiniai pasakojo apie savo keliones, patirtus įspūdžius ir naudą: 5c klasės mokinė Urtė Baltrušaitytė – apie kelionę į Antaliją, 5c klasės mokinys Titas Mozūraitis – apie kelionę į Mauricijų, 7c klasės mokinys Aleksas Trappel – apie kelionę po JAV, atsakė į kausimus.

Vėliau mokytoja Zita Jarašūnienė pristatė Šveicariją, pasidalijo įspūdžiais iš kelionių po šią reto grožio šalį, kalbėjo apie pamatytus gyvūnus ir augalus, aplankytus miestus. Kalbėdama apie Liucerną, padeklamavo eilėraštį „Vakaras (Ant ežero Keturių Kantonų)“. Mokiniai šaunuoliai – žinojo kad šis eilėraštis, lyrikos šedevras, Maironio.
Mokytoja Lina Valinčiūtė ir penktokai parengė pasakojimą apie didįjį šveicarų zenenhundą arba Berno kalnų šunį, senbernarų ir rotveilerių protėvį. Pasirodo, šie šunys gindavo gyvulių bandas ir dirbo kaip sargai. Berno zenenhundai yra gero būdo šunys, mėgstantys aktyviai dalyvauti šeimos gyvenime. Jie visada nori būti šalia ir kartu, visuomet būna pasiryžę ginti ir globoti savo šeimininką. Šiandien Didieji Šveicarijos zenenhundai kartu su šeimininkais atlieka galybę užduočių: dalyvauja parodose, paklusnumo bandymuose, rungiasi nešulių nešimo, svorių traukimo, galvijų varymo, ganymo, vikrumo ir krovinių gabenimo rungtyse. Taip pat jie naudojami terapinei paramai, paieškai ir gelbėjimui.
Mokytoja Vida Milkintienė pristatė Roberto Pogorelio, patyrusio keliautojo, patarimų knygą „Mokėk keliauti“.
Pamokos patiko ir vadžgiriškiams, ir tauragiškiams. Nors pamokos pradžioje mokiniai labai jaudinosi (ne taip lengva deklamuoti ar kalbėti auditorijai), bet pasirodė puikiai. Visi suprato, kad kelionės žmogui duoda labai daug ir yra nebloga paskata geriau mokytis: smagu, kai gali susikalbėti užsienio kalba.