Informacija apie darbo užmokestį

Atnaujinta: 2017 spalio 12, Ketvirtadienis

 

Pareigybė

2016 metai  2017 metai

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €

Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
I ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
II ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
III ketvirtis
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
IV ketvirtis
 Direktorius 1019 1 1031 1031 1083  
 Pavaduotojas ugdymui 780 1 493  493 328  
 Pavaduotojas ūkiui 329 1 249  249 249  
 Vyriausiasis buhalteris 591 1 615 615 610  
 Mokytojai 423 18 408  408 398  
 Mokytojo padėjėjas 285 2 222  197 190  
 Raštinės vedėjas 301 1 213 213  213  
 Valytojos, darbininkai, budėtojai, kiemsargiai 380 9 380  380  380  
 Inžinierius - kompiuterininkas 213 1 213  213 213  

Vyriausiasis buhalteris:  Aušra Šiugzdienė

Informacija atnaujinta 2017-10-12